Testy aplikacji

O rynkowym sukcesie oprogramowania coraz częściej decyduje jego wysoka jakość i funkcjonalność, a nie cena. Jakość w dużej mierze zależy od testów. Testowanie oprogramowania jest jednym z kluczowych elementów, które gwarantują niezawodność produktów IT oraz ich długofalowe funkcjonowanie.
W przypadku systemów informatycznych procesy związane z zapewnieniem i kontrolą jakości niejednokrotnie mają decydujący wpływ na powodzenie projektu, a sam proces testowania jest na ogół długotrwały i wielofazowy. Dlatego tak istotne jest zaplanowane i efektywne testowanie oprogramowania z wykorzystaniem adekwatnych metod i narzędzi.


Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej.

Henry Ford

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie zapewnienia jakości testowanych systemów informatycznych poprzez analizę dokumentacji projektowej, przygotowanie strategii testów, ich pełną realizację oraz rzetelną ocenę uzyskanych wyników. Poprzez znajomość metodyki, procesów, narzędzi wspierających i automatyzujących testy, jak i dysponując doświadczonymi testerami, jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za skomplikowane procesy testowe u Klienta. Posiadając niemałe doświadczenie w testowaniu aplikacji poparte odpowiednimi certyfikatami i szkoleniami oferujemy:
 • testowanie stron www
 • testowanie aplikacji internetowych i web serwisów
 • testowanie aplikacji typu desktop
 • testowanie aplikacji na urządzenia mobilne
 • testowanie produktów
 • testowanie dokumentacji
Oferowane poziomy i typy testów
Kluczowym czynnikiem dobrej strategii testów jest zaplanowanie i zastosowanie testów odpowiedniego poziomu we właściwej fazie projektu. Pomożemy, zaplanujemy i wykonamy odpowiednie testy:
 • testy integracyjne – gdzie zweryfikujemy poprawność współdziałania komponentów systemu lub całego systemu z innymi już istniejącymi systemami
 • testy systemowe – sprawdzimy poprawność działania wszystkich funkcji danego systemu oraz ich zgodność z wymaganiami
 • testy akceptacyjne – zbadamy na ile oprogramowanie działa zgodnie z wymaganiami klienta
 • testy wydajnościowe, obciążeniowe i przeciążeniowe – sprawdzimy czy zostały spełnione wymagania wydajnościowe, zdiagnozujemy, która część systemu jest powodem niskiej wydajności oraz zbadamy obciążenie systemu w różnych warunkach
 • testy kompatybilności – sprawdzimy jak działa dana aplikacja na różnych środowiskach
 • testy regresji – bardzo ważny typ testów. Sprawdzimy czy po wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu aplikacja i jej funkcjonalność działa poprawnie.

Organizacja testów
W uzgodnionym zakresie przygotowujemy i realizujemy testy oprogramowania dostarczanego do klienta:
projektujemy, realizujemy i zarządzamy testami systemów informatycznych, w szczególności aplikacji internetowych i web serwisów
przygotowujemy plany testów
projektujemy przypadki i scenariusze testowe
automatyzujemy przypadki testowe dla testów regresji, funkcjonalnych i wydajnościowych
organizujemy i zarządzamy środowiskami testowymi
realizujemy testy statyczne dokumentacji projektowej (wymagania, specyfikacja)
przygotowujemy pełne raporty z odbytych testów

Wspieranie organizacji testów
Nasi specjaliści pomogą zarządzać, optymalizować i utrzymać istniejące repozytorium przypadków testowych a także doradzą w wyborze narzędzia ułatwiającego zarządzenie środowiskiem testowym. Doradzimy klientom w procesie projektowania i tworzenia środowiska testowego, w wyborze narzędzi wspomagających testowanie, metodyki i rodzaju testów, sporządzimy kosztorys automatyzacji testów oraz przeszkolimy Państwa pracowników w zakresie dalszej obsługi i zarządzania środowiskiem testowym. Analizujemy i identyfikujemy krytyczne problemy testowe, wyszukujemy obszary ryzyka w projekcie.

Outsourcing testów
Nasi klienci powinni koncentrować się na swoim podstawowym biznesie nie rozpraszając się potrzebą zajęcia się określonymi specjalistycznymi usługami IT. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem jest sięgnięcie po outsourcing takich usług co dodatkowo stanowi efektywną pod względem kosztów alternatywę do utrzymywania stałego zespołu testowego. W Devesoft oferujemy outsourcing testowania oprogramowania dla projektów, określonych zadań testerskich w projektach lub dla całych organizacji będąc odpowiedzialnymi za wszystkie działania testerskie, długo- lub krótko-terminowo. Nasza oferta, jeżeli chodzi o outsourcing testowania oprogramowania jest bardzo szeroka. Możemy dostarczyć testera do wykonania konkretnego zadania lub możemy zapewnić w pełni zarządzaną usługę testowania. Możemy zapewnić Państwa organizacji wsparcie w zakresie wszystkich działań testerskich. Dysponujemy zespołem specjalistów posiadających kompetencje i doświadczenie w projektach z obszaru zapewnienia jakości procesu wytwórczego oprogramowania. Mamy doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi open-source i środowisk testowych wspomagających proces testowania, takich jak: Testlink, Mantis, Selenium czy JMeter. Korzystając z outsourcingu usług testowych, mają Państwo możliwość elastycznego zarządzania zasobami, poprzez ich dynamiczne dopasowywanie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.