Realizacja projektów

Oferta firmy w zakresie programowania aplikacji internetowych obejmuje realizacje systemów informatycznych „pod klucz” – począwszy od etapu analizy wymagań aplikacji, poprzez modelowanie, stworzenie systemu, wdrożenie oraz administrację i dalszy rozwój.

Nasze aplikacje są budowane w oparciu o poniższy schemat:


Analiza biznesowa funkcjonalności aplikacji

Na tym etapie zbieramy jak najwięcej informacji o kliencie, jego produktach, rynku, konkurencji, grupie docelowej. Słuchamy czego klient od nas oczekuje i jakie są jego wymagania.

Planowanie i projektowanie systemu informatycznego

W tym momencie opracowujemy szczegółowy plan działań i projekt dla danej aplikacji, oparty na informacjach zdobytych podczas „analizy biznesowej funkcjonalności aplikacji”.

Produkcja aplikacji internetowej

Ten etap obejmuje przygotowania modułów i szablonów, programowanie oraz testowanie aplikacji na podstawie przygotowanego wcześniej projektu informatycznego.

Rozwój aplikacji internetowej

W swych działaniach nie poprzestajemy jedynie na wdrożeniu projektu informatycznego, ale stawiamy na jego rozwój. Śledzimy „życie” naszych produktów i proponujemy kolejne rozwiązania.Korzystając z naszych usług w zakresie tworzenia oprogramowania otrzymujecie Państwo:


  • rozwiązanie dopasowane do specyfiki i rozwiązań informatycznych firmy
  • możliwość wprowadzenia zmian i rozbudowy systemu informatycznego wraz ze zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie
  • monitoring aplikacji internetowej podczas implementacji (udostępniamy interfejs pozwalający na wgląd w postęp prac związanych z projektem – klient jest w stanie sprawdzić w każdej chwili na jakim etapie jest rozwój jego aplikacji)
  • wsparcie dla klienta w okresie wdrożenia systemu informatycznego i po nim.
  • rozwiązanie informatyczne łatwiejsze we wdrożeniu i bardziej przyjazne w okresie użytkowania.
  • większe możliwości dopasowania technologicznego do systemów informatycznych obecnych w przedsiębiorstwie (bazy danych, sieci itp.).
  • nieograniczona skalowalność aplikacji internetowych w zakresie potencjalnych użytkowników systemu
  • łatwość integracji aplikacji internetowych z innymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie

Możliwość komentowania jest wyłączona.