Planowanie, tworzenie, wdrażanie klastra serwerów

Wysoki poziom zainteresowania Państwa aplikacją, świadczy o sukcesie firmy, jednak prawdopodobnie doprowadzi do wyczerpania możliwości pojedynczego serwera oraz obniżenia komfortu pracy klientów. Taka sytuacja może spowodować utratę wypracowanej pozycji przez Państwa firmę. Ważne jest aby firma zaplanowała rozwiązania, które pozwolą uniknąć wyżej wymienionej sytuacji. Proponujemy Państwu zastosowanie klastra serwerów. Klaster nie tylko zapewnia dynamiczne skalowanie architektury ze wzrostem obciążenia, ale również wysoką niezawodność. Firma Devesoft dostarcza Państwu kompleksową ofertę związaną z klastrami serwerów:
  • projektowanie architektury systemów klastrowych
  • pomoc w wyborze miejsca kolokacji infrastruktury klastra
  • migracja serwera aplikacji do architektury klastra
  • koordynowanie działań wdrożeniowych
  • poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań
  • administracje systemów klastrowych
  • dokumentacja techniczna

Możliwość komentowania jest wyłączona.