Administracja klastrem serwerów

Administracja złożoną architekturą systemu jaką jest klaster, wymaga dużego doświadczenia oraz wiedzy. Odpowiednie zaplanowanie, wdrożenie klastra, właściwa administracja pozwolą Państwa firmie, zachować stabilny rozwój na rynku internetowym oraz efektywnie reagować na zmiany w aplikacji internetowej. Firma Devesoft posiada w swojej ofercie usługę administracji klastrem, w ramach której wyspecjalizowany zespół, zapewni Państwa firmie nieprzerwane funkcjonowanie na rynku internetowym. Administracja klastrem obejmuje m.in. :
  • wdrażanie rozwiązań zapewniających wysoką dostępność i wysoką wydajność
  • regularne aktualizację oprogramowania
  • modernizacja i rozbudowa architektury
  • tworzenie i wdrażanie aplikacji nadzorujących pracę klastra
  • tworzenie dokumentacji
  • doradztwo przy rozbudowie aplikacji internetowej

Możliwość komentowania jest wyłączona.